Cine poate participa?

Grup țintă:

Grupul țintă vizat de proiect este format din cel puțin 740 de persoane din regiunea Centru, care aparțin următoarelor categorii: minimum 290 de persoane inactive, la care se adaugă cel puțin 150 studenți asimilați acestei categorii, și minimum 300 de angajați (persoane care au un loc de muncă, inclusiv antreprenori). La nivelul tuturor acestor categorii vor fi minimum 30% femei (adică minimum 222 de persoane), printre care și femei care se află în concediu de creștere a copilului sau femei casnice.

Cui se adresează proiectul?

  • Persoanelor fizice cu vârsta între18 64 ani (angajați, inactivi, studenți). Excepție fac tinerii NEETs între 16-24 ani care nu sunt angajați și nici nu urmează studii
  • Au domiciliul sau reședința în Regiunea Centru (în zonă rurală sau urbană)
  • Intenționează să demareze o afacere non-agricolă în zonă urbană
  • Nu au beneficiat de finanțare pentru activități similare din fonduri naționale/comunitare
  • Nu sunt înscriși în grupul țintă al unui proiect similar