Gyakori kérdések

 

 1. Mik a célcsoportba való beiratkozás feltételei?

Az érdeklődőknek az alábbi feltételek együttesét kell teljesítenie:

 • nem mezőgazdasági vállalkozást szeretne elindítani városi környezetben;
 • lakhelye vagy lakcíme a Központi régió – azaz Hargita, Kovászna, Maros, Szeben, Fehér vagy Brassó megye – vidéki vagy városi környezetében van;

életkora 18 és 64 év között van;

 • nem a 16 – 24 év közötti NEETs fiatalok kategóriájába sorolhatók (azaz, akik nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok)
  üzleti ötletei megfelelnek a Pályázati Útmutató Különleges Feltételei szerinti megfelelő gazdasági tevékenységtípusoknak, valamint a de minimis rendszernek;

  • jelenleg, illetve a múltban nem részesült egyéb európai finanszírozásban az Európai Szociális Alapból (HEFOP / POCU), a „Fenntartható vállalkozói környezet a Központi Régióban” – kód: POCU/82/3/7/105328 – projekthez hasonló tevékenységért;
  • jelenleg, illetve a múltban nem volt részese egyéb, hasonló típusú és területű (és szintű) vissza nem térítendő alapokból finanszírozott vállalkozói képzésnek
  • az alábbi kategóriák egyikéhez tartozik:
   Alkalmazott
   b. nem foglalkoztatott személy (hallgató, háziasszony)
   c. független tevékenységet folytató személy (elismert természetes
   személy, magánvállalkozás tulajdonosa, családi vállalkozás
   tagja).
2. Milyen dokumentumok szükségesek a célcsoportba való beiratkozáshoz? A meghatározott kritériumoknak megfelelő jelentkezőnek egy mappát kell benyújtania, amelyben az alábbi dokumentumoknak kell szerepelnie:

 • Beiratkozási formanyomtatvány (a Támogatott kézikönyvének 8. Melléklete)
 • Nyilatkozat – célcsoport
 • Személyi igazolvány vagy lakcímet igazoló dokumentum másolata
 • Születési anyakönyvi kivonat másolata
 • Házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha van)
 • Hallgatói igazolás eredeti példánya (ha szükséges)
 • Legutóbb megszerzett tanulmányi oklevél másolata
 • Nyilatkozat – nem foglalkoztatott a munkapiacon (ha szükséges)
 • Munkahelyi igazolás / Határozat gyermeknevelési szabadságon lévő nők esetén (ha van)
 • Igazoló dokumentumok – önálló dolgozó (ETSZ, MV vagy Családi Vállalkozás tagja)

Fontos: a másolatokra rá kell írni a „Az eredetivel mindenben megegyező” kijelentést, és a tulajdonosnak alá kell írnia

3. Melyek a kiválasztási kritériumok azok számára, akik beiratkoztak a projektbe? A projektbe beiratkozó személyek kiválasztása a beküldött iratok alapján, érkezési sorrendben történik.
4. Több projektbe is jelentkezhetek a A Romania Start Up Plus Programon belül? Nem. Beiratkozáskor eskü alatt tett nyilatkozatot kell aláírnia ennek értelmében.
5. Hogyan fog zajlani a vállalkozási képzés? Miután beiratkozott a célcsoportba, értesíteni fogjuk a képzéseken résztvevő csoportok órarendjéről, hogy együtt választhassuk ki a legmegfelelőbb megoldást. A csoportok kb. 21 főből állnak, az órák pedig a projektben szereplő hat megyéjének fontosabb városaiban, megyeszékhelyeiben kerülnek sorra, a résztvevők érdeklődésének függvényében. Az órákat elismert szakképzett trénerek tartják majd. A képzések hossza 40 óra, amely minimum 5 és maximum 10 nap alatt tartandó meg, az órarend pedig 22 elméleti és 18 gyakorlati órát foglal magában.
6. Mi történik a vállalkozói képzés végén? A képzés befejeztével a résztvevők írásbeli (feleletválasztásos teszt) és szóbeli vizsgán vesznek részt, melynek során bemutatják az órákon elkészített üzleti tervüket.
Vizsga után azok, akik sikeresen vizsgáztak, a Nemzeti Képesítési Ügynökségtől egy-egy oklevelet kapnak.
7. Jelentkezéskor rendelkeznem kell saját céggel? Nem. Nem kell saját céggel rendelkeznie. Épp ellenkezőleg, ez a projektünk egyik előnye. A beiratkozási / kiválasztási szakaszban természetes személyként jelentkezik, bemutatja a jelentkezési mappáját (szükséges dokumentumok), amely értékelésre kerül; a vállalkozói képzésen is természetes személyként vesz részt, ugyanígy készíti el az üzleti tervet, majd ezzel az üzleti tervvel jelentkezik a kiválasztási szakaszra.
Csak akkor vesz részt a gyakorlati szakaszon és indítja el a cégalapítási eljárást, ha üzleti terve kiválasztásra kerül.
8. Hogyan kapom meg a támogatást? A de minimis támogatás maximális összege 34 200 euró/vállalkozás, a 2016 augusztus havi InforEuro árfolyamnak megfelelően, amely magában foglalja a vállalkozás alapításához szükséges maximum 200 eurós díjakat is.
Az alapított vállalkozások a de minimis támogatást két részletben kapják meg, melyből az első a teljes összeg maximum 75%-a, vagyis maximum 25 650 euró (melyből maximum 200 euró a vállalkozás alapításához szükséges díjakat teszi ki), a második részlet pedig a fennmaradó összeg (max. 25% – azaz max. 8 550 euró), melynek következtében a támogatott bizonyítja, hogy az elsődleges részlet min. 30%-ának megfelelő jövedelmet termelt.
9. Ha létrehoztam az új vállalkozást, én mint a de minimis támogatás haszonélvezője, alkalmazhatom magam nála?

Igen, ez megengedett. A támogatás haszonélvezőjének legalább két személyt kell alkalmaznia (a vállalkozás megalapításától számított legtöbb 6 hónapon belül).

10. Lehet társtagom az újonnan megalapított vállalkozásomnál? Lehet ő a többségi részvényes?

Amennyiben a vállalkozás az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített 31/1990-es számú Társaságokat szabályozó törvény által szabályozott társaságként jött létreés több, mint egy társtaggal rendelkezik, annak a személynek kell többségi részvényesként szerepelnie benne, akinek az üzleti terve a finanszírozásra kiválasztásra került.

11. Ha egy másik vállalkozásban társtulajdonos vagyok, akkor részt vehetek a pályázatban? Igen, de csak azzal a feltétellel, ha a támogatási szerződés aláírásakor a pályázó személy nem többségi társtulajdonos más vállalkozásban.
 12. A pályázati beszerzéseim esetében milyen beszerzési eljárást kell alkalmazzak? A minimis támogatásban részesülők a beszerzéseiket az európai alapokból támogatott magán szervezetek munkálatok, javak vagy szolgáltatások közbeszerzéseire vonatkozó 1284/2016 sz. Rendelet értelmében kell, hogy lebonyolítsák.