IMPLEMENTARE

Implementare

Aici puteți descărca documente/formulare utilizate în implementare.

Citiți mai jos Metodologia de implementare.


Achiziții

Pentru efectuarea de achiziții, vă rugăm să descărcați următoarele documente.

1.Referat de necesitate și specificații tehnice / Justificarea determinării valorii estimate a achiziției

2. Cerere de ofertă

3. Ofertă de preț online

4. Notă justificativă de atribuire

5. Comandă fermă

6. Contract de furnizare produse

7. Proces verbal de recepție

8. Proces verbal de punere în funcțiune

Documentaţia achiziţiei va fi înaintată administratorului finanţării utilizând această Adresă de înaintare.

Descărcaţi pachetul de documente în format arhivat zip


Cererea de plată

Cerere decont cheltuieli spre plată – Anexa 5

Cerere decont – formularul Excel – Anexa 6

Descărcaţi pachetul de documente în format arhivat zip

Citiţi indicaţii simple pentru completarea Anexei 6.


Raportări lunare

Formularul necesar depunerii Raportului tehnic lunar puteți descărca aici.


Modificările contractului de subvenție

Dacă veţi modifica contractul prin act adiţional, va trebui să depuneţi următoarele documente:

Documentaţia va fi depusă împreună cu Adresa de înaintare.

Acesta va fi avizat de Managerul de proiect prin Nota 1 din anexă.

Descărcaţi pachetul de documentele de mai sus în format arhivat zip

Dacă modificarea este posibilă printr-o notificare, acesta poate fi descărcată aici.


Formulare ramburs creditare firmă pentru proiect aici