INFORMAȚII UTILE

Pentru toți cei care s-au înscris/se vor înscrie în concursul planurilor de afaceri, specificăm următoarele aspecte:

·         Pentru a atinge punctajul maxim la Criteriul de selecție 6.3., se vor puncta cu punctaj maxim cei care dovedesc o contribuție proprie de peste 30% din valoarea totală eligibilă a planului de afaceri. Planurile de afaceri, care propun o contribuție proprie sub 30% vor fi punctați proporțional. Subliniem faptul, că bugetul aferent planului de afaceri trebuie să fie calculat astfel încât să cuprindă valoarea totală a proiectului, inclusiv valoarea contribuției proprii.
·         Contribuția proprie se calculează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.
·         În cazul PA selectate, care au primit punctaj la acest criteriu, prefinanțarea de max. 75 % se va vira doar după ce Beneficiarul va prezenta dovada depunerii sumei aferente cofinanțării pe contul deschis pentru scopul proiectului, în termen de max. 1 lună de la semnarea contractului de finanțare. În caz contrar, contractul de finanțare va înceta de drept.
·         Cei care doresc, vor putea redepune PA începand cu data de 15 noiembrie, ora 9 până pe 23 noiembrie, ora 12 în format fizic, la unul dintre parteneri: Camera de Comerț și Industrie Covasna și OTP Consulting Romania SRL. Planurile de afaceri pot fi depuse personal sau transmise și prin curier, cu condiția să ajungă la noi în perioada de mai sus, cele primite prin curier fiind înregistrate cu data si ora primirii acestora.  Planurile de afaceri primite după data de 23 noiembrie ora 12 nu vor fi evaluate și vor fi păstrate, nedeschis, la sediul nostru.