Înscriere

Vă invităm să completați formularul de mai jos pentru a vă înscrie în cadrul proiectului.

Vă puteți înscrie în proiectul nostru până la data de 30 octombrie 2018.

Înscrierea în proiect se face ulterior verificării eligibilității aplicanților de către experții noștri.

Pentru detalii legate de înscriere vă rugăm să contactați colegii noștri, în funcție de domiciliul Dvs, astfel:

Pentru județele Brașov și Covasna:
Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr.17. Tel.: 0755-085 840, 0755-085 842, 0755-085 839, e-mail: ccicov@ccicov.com

Pentru județele Harghita, Sibiu, Mureș și Alba:
OTP Consulting Romania SRL, Miercurea Ciuc, Str. Petőfi Sándor nr.7, Tel.: 0747-489 398, 0744-563 911, e-mail: proiectpocu105328@gmail.com

 Dacă doriți să fiți contactat de unul dintre colegii noștri, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

 • Formular de înscriere în proiect
 • Declarație – Grup țintă

DOCUMENTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

 • Formular de înregistrare
 • Declarație – Grup țintă
 • Declarație privind incompatibilitatea
 • Declarație inactivitate – dacă este cazul
 • Formularul de înregistrare (Anexa 8 din Manualul beneficiarului)
 • Declarație – grup țintă
 • Copie după C.I/B.I (carte de identitate/buletin), sau după reședința actuală
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul)
 • Adeverință de student, în original (unde este cazul)
 • Copie după ultima diplomă de studii
 • Adeverință de la locul de muncă / Decizie pentru femei aflate în concediu pentru creșterea copilului (unde este cazul)
 • Acte justificative – angajat pe cont propriu (titular PFA, ÎI sau membru al unei Întreprinderi Familiale)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru
Cod Contract: POCU/82/3/7/105328