Întrebari frecvente

 

1. Care sunt condițiile necesare de înscriere în Grupul țintă? Persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în regiunea Centru, adică în județele Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu, Alba sau Brașov;
 • au vârsta între 18 și 64 de ani;
 • nu fac parte din categoria tinerii NEETs (care nu urmează nicio
  formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani
 • ideile de afaceri se încadreze în tipurile de activități economice eligibile din punct de vedere al Ghidului Solicitantului Condiții Specifice și al schemei de minimis;
 • nu beneficiază în prezent și nu au beneficiat anterior de nici o altă finanțare europeană din Fondul Social European (POSDRU / POCU)  pentru activități similare cu ale proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Centru”, codul: POCU/82/3/7/105328;
 • nu au făcut și nu fac parte dintr-un alt grup ţintă pentru formare profesională pe același tip de curs și domeniu (și același nivel de calificare), co-finanţat din fonduri nerambursabile
 • fac parte din următoarele categorii:
  Salariat
  b. persoană inactivă (student, casnică)
  c. persoană care desfășoară o activitate independentă (personă fizică
  autorizată, titular de întreprindere individuală, membru al întreprinderii
  familiale).
2. Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în Grupul țintă? Candidatul care corespunde criteriilor impuse pentru grupul țintă va depune un dosar de înscriere ce va conține următoarele documente:

 • Formularul de înregistrare (Anexa 8 din Manualul beneficiarului)
 • Declarație – grup țintă
 • Copie după C.I/B.I (carte de identitate/buletin), sau după reședința actuală
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul)
 • Adeverință de student, în original (unde este cazul)
 • Copie după ultima diplomă de studii
 • Declarație – inactivitate pe piața muncii (unde este cazul)
 • Adeverință de la locul de muncă / Decizie pentru femei aflate în concediu pentru creșterea copilului (unde este cazul)
 • Acte justificative – angajat pe cont propriu (titular PFA, ÎI sau membru al unei Întreprinderi Familiale)

Important: pe copii se trece de mână Conform cu originalul și se semnează de  persoana în cauză

3. Care sunt criteriile de selecție a celor care se înscriu în proiect? Selecția persoanelor înscrise în cadrul proiectului se realizează în baza documentelor transmise, după principiul „primul venit, primul servit”.
4. Mă pot înscrie în mai multe proiecte în cadrul apelului Programului
România Start Up Plus?
Nu. La înscriere veți semna o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
5. Cum se derulează formarea antreprenorială? După ce vă înscrieți în grupul țintă, vă vom anunța cu privire la orarul grupelor care se formează să alegem împreună care variantă vă convine cel mai mult. Grupele vor avea aprox. 21 de cursanți, iar cursurile se vor ține în principalele orașe din cele șase județe de implementare, în funcție de interesul participanților. Cursurile vor fi susținute de traineri profesioniști, cu renume. Durata cursului este de 40 de ore, min.5, max 10 zile, iar ca și programă, vor conține 22 ore de teorie și 18 ore de practică.
6. Ce se întâmplă la finalul programului de formare? La terminarea cursului, cursanții vor susține un examen scris (test grilă) și o probă orală, în care se va prezenta planul de afaceri scris la curs.
După examen, absolvenții vor primi un certificat de absolvire emis de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
7. Trebuie să am firma înființată când aplic? Nu. Nu trebuie să aveți firma înființată. Ba din contră, acresta este unul dintre avantajele proiectului nostru. Veți aplica ca persoană fizică în cadrul apelului de înscriere / selecție, prezentând dosarul de candidatură (documentele solicitate), care va fi evaluat; tot ca persoană fizică veți participa la etapa de formare antreprenorială, veți elabora planul de afaceri, iar cu acest plan de afaceri veți aplica în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri. Doar în cazul în care planul de afaceri este selectat, veți participa la un stagiu de practică și veți demara procedurile de înființare a firmei.
8. Cum se acordă subvenția? Ajutorul de minimis va fi acordat în valoare maximă de 34.200 euro/companie, calculat la cursul InforEuro din august 2016, care include maximum 200 euro pentru achitarea taxelor necesare infințării afacerii.
Acordarea subvenției de minimis pentru întreprinderile înființate se va face în 2 tranșe, prima în valoare de maximum 75% din subvenția totală, respectiv 25.650 de euro (din care cel mult 200 euro reprezintă contravaloarea taxelor de înființate firmă), iar a doua tranșă, egală cu diferența din subvenția totală (max. 25% – respectiv max. 8.550 de euro), după ce beneficiarul finanțării va demonstra că a realizat venituri egale cu min.30 % din valoarea tranșei inițiale acordate.
9. După ce înființez firma nouă, eu, ca beneficiar al ajutorului de minimis,
mă pot angaja pe ea?
Da, acest lucru este permis. Beneficiarul subvenției trebuie să facă dovada angajării a cel puțin două persoane (nu mai târziu de 6 luni de la înființarea firmei).
10. Pot avea un asociat în firma nou înființată? Poate fi el acționar
majoritar?
În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.
 11. Dacă mai am o altă firmă la care sunt acționară sunt eligibilă să particip
în proiect?
Da, puteți participa cu condiția ca la data semnării contractului de subvenție persoana fizică care înființează afacerea să nu aibă calitate de asociat majoritar în structura altor întreprinderi.
 12. Legat de achizițiile pe care le voi putea face din subvenție îmi puteți
spune ce procedură de achiziție se aplică?
Pentru achizițiile din subvenția de minimis beneficiarii de subvenție vor aplica prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.